Üniversitemizin İlk E-ihalesi Başkanlığımız Tarafından Gerçekleştirdi

Üniversitemizin İlk E-ihalesi Başkanlığımız Tarafından Gerçekleştirdi

Üniversitemizin (KSBÜ) İlk E-ihalesini 18.02.2020 Salı günü saat: 10:30'da Başkanlığımız toplantı salonunda, Merkez Yerleşkesi Kampüs Alanı, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlatılması İşi ihalesini gerçekleştirdi.